Banhoppning är den största ridsporten

IM00

Den största och mest populära ridsporten är banhoppning. Inom banhoppning finns det klasser från 0,90 meter upp till 1,60 meter. Banbyggaren kan sedan variera svårighetsgraden inom de gränser som finns för höjd och längd. Praktiskt fortlöper detta genom att ändra hur hinder står i förhållande till varandra längs banan, avståndet mellan olika hinder, samt vilka kombinationer som finns av hinder. Det kan göra en väldigt stor skillnad på svårighetsgraden av banan utan att höjd eller längd förändras.

Typer av hinder

Den första och enklaste typen av hinder är upprättstående hinder. En särskilt enkel variant som ofta används för träning är en sax. Det är två bommar som läggs som ett kryss. Hästen kan hoppa i det låga mittenpartiet och blir inbjuden till att hoppa centrerat över hindret. Annars används ofta en eller två bommar, ibland med en planka eller grind för variations skull. Lite svårare blir det med en mur. Det döljer landningen för hästen. Även om de kan påminna om en stenmur är de ihåliga och gjorda av trä. Den övre delen kan rivas.

En annan typ av hinder är så kallade längdhinder. Denna typ av hinder är inte enbart på höjden, utan även på längden. Det innebär en ytterligare svårighet för hästen, som måste sträcka ut sig. Oxer kallas en typ av längdhinder med två räcken efter varandra. Trippelbar har tre räcken i varsin höjd, varav det lägsta befinner sig längst fram och det högsta längst bak. Ett annat välkänt längdhinder är vattengraven. Oftast kan längdhinder bara hoppas från ett håll.

Tävlingar

På stora hopptävlingar kan man ofta satsa pengar hos oddsfirmorna online, du hittar info om flera spelbolag på oddsidan.se.

Klubbtävlingar har låg status är och enbart till för medlemmarna i ridklubben. Inbjudningstävlingar är när högst fem andra klubbar bjuds in. Därefter kommer lokaltävlingar och regionala tävlingar där man tävlar i ett helt område. Nivån över är nationella tävlingar och då börjar det ställas riktigt höga krav. Allra högst är elittävlingar. Då krävs att ekipaget har uppnått ett visst resultat i de nationella tävlingarna. Större mästerskap är elittävlingar och många svenska ryttare drömmer om chansen att få delta i till exempel EM eller OS. Vill du betta på någon av dessa hopptävlingar hittar du bland annat odds hos William Hill.