Hästförsäkringar erbjuder ekonomiskt skydd

horse-800851_1280Hästar är dyrbara och bör försäkras. En hästförsäkring består generellt sett av en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring. Syftet med veterinärvårdsförsäkringen är att ersätta veterinärvårdskostnader. Sådana kostnader kan bli betydande vid vissa sjukdomar och olycksfall. Livförsäkringen däremot ger en engångsersättning om hästen avlider innan den har nått en viss ålder. Både maxbeloppet för veterinärvård och livbeloppet sänks successivt med hästens ålder. Dock skiljer sig villkoren om hur denna nedtrappning ser ut mellan de olika försäkringsbolagen.

Om att teckna en hästförsäkring

I regel går det att teckna en hästförsäkring från att hästen bara är två dagar gammal upp till 15 års ålder. Efter det följer en karenstid. Vanligtvis är denna 20 dagar och om hästen blir sjuk under den tiden gäller inte försäkringen. Det ska också tilläggas att vissa försäkringsbolag har en hård tolkning av denna karenstid och menar att hästen heller inte får bli smittad under dessa dagar för att försäkringen ska gälla.

Ett krav för att få teckna hästförsäkring är ofta att kunna visa upp ett intyg från en veterinär. Om veterinären har påpekat fel brukar det ändå gå att teckna en försäkring, men bolaget kan i så fall lägga in undantag. Dolda fel brukar inte ingå i hästförsäkringen, utan det gäller endast sjukdomar och skador som redan fanns när försäkringen tecknades, men som inte kunde upptäckas. Om veterinärvårdsförsäkringen ska gälla måste behandling och vård utföras av en legitimerad veterinär.

För att betala en lägre premie går det ibland att välja en högre självrisk. I sådana fall är självriskperioden viktig. För varje sådan period drar försäkringsbolaget endast en självrisk, trots att hästen kan ha behövt besöka veterinären flera gånger. Vanligtvis har självrisken både en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen av självrisken handlar om att man betalar en procentandel, ofta 15% till 20%, av de kostnader som överstiger den fasta delen av självrisken. Tänk på att det ofta finns undantag i hästförsäkringar. Framförallt rör det sig om sjukdomar som inte omfattas av försäkringen. Läs noga igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar en hästförsäkring.