Vad kännetecknar ett bra avelssto?

horse-594191_1280Om ett sto ska vara lämpligt för avel är det många faktorer som spelar in. Framförallt måste stoet ha god hälsa, god kondition och gärna en del hull. Om stoet är friskt och har normalt eller gott om hull har det lättare att bli dräktigt. Ett avelssto ska inte motioneras överdrivet, utan inriktningen bör vara måttlig motion. Smärta och stress kan påverka hormonbalansen negativt, liksom olika mediciner och sjukdomstillstånd. Ett sto är som mest fruktsamt mellan 4 års ålder och 14 års ålder. Över denna ålder avtar fruktsamheten, men det finns stora individuella variationer. Ston som kommer direkt från tävlingsverksamhet eller krävande träningsverksamhet kan ha svårare att bli dräktiga. Det beror på att krävande fysisk verksamhet har ställt in deras kroppar på prestation snarare än att få föl. Ston som däremot redan har föl har större chans att bli dräktiga även vid högre ålder.

Egenskaper hos ett avelssto

Hur bra ett sto är som avelsdjur är ingen exakt vetenskap. Dock finns en del egenskaper som man bör lägga märke till. Först och främst går det att titta på släktingar som föräldrar och befintlig avkomma. Många egenskaper är ärftliga och inom hästavel är härstamningen intressant. Vad stoet har för temperament och hur stort det är spelar också roll. Det bör man lägga stor vikt vid när det ska väljas ut en lämplig hingst.

Stoets egna prestationer brukar vara intressanta. Ston som har tjänat mycket under sin tävlingskarriär blir ofta eftertraktade för avel, trots att de sannolikt inte är lika fruktsamma som en del andra ston. Hästavel har gått mycket framåt med förbättrad medicinsk vetenskap och idag går det att hjälpa naturen på vägen genom ett helt annat sätt än för några årtionden sedan. Trots att man omsorgsfullt har valt ut både avelssto och avelshingst är det inte säkert att avkomman blir det som man eftersträvade. Det är en del av spänningen med hästavel.